Banner 400px

Christina Hoeve - Logeren op een echte boerderij

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij, Christinahoeve logies, zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit Privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten gebruik wilt maken, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Christinahoeve logies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Christinahoeve logies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Christinahoeve logies verstrekt. Christinahoeve logies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor
- en achternaam
- Uw geslacht
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Waarom Christinahoeve logies gegevens nodig heeft

Christinahoeve logies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Christinahoeve logies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Christinahoeve logies gegevens bewaart

Christinahoeve logies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alleen uw e-mailadres wordt bewaard om u informatie te kunnen sturen over Christinahoeve logies. U kunt ten allen tijde een verzoek indienen om uw e-mailadres te verwijderen.

Delen met derden

Christinahoeve logies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@christinahoeve.nl Christinahoeve logies zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Christinahoeve logies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Christinahoeve logies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Christinahoeve logies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Christinahoeve logies op via  info@christinahoeve.nl

https://www.christinahoeve.nl  is de website van Christinahoeve logies. Christinahoeve logies is als volgt te bereiken:
Postadres/Vestigingsadres: Middelburgseweg 86, 2771 NG  BOSKOOP

Telefoon:                             +31 (0)172211882 of mobiel +31 (0)6050406645
E-mailadres:                        info@christinahoeve.nl

 

© 2020 Christina Hoeve Logies

 

Foto's zijn gemaakt door: Margrietha-Fotografie